Utviklingshemming og autisme -observasjon, intervensjoner og samhandling

ISOP- Seminarer arrangerer kurs i tema; Utviklingshemming og autisme - observasjon, intervensjoner og samhandling. Observasjon av ulike vansker. Skadeavvergende intervensjoner. Selvskade. Psykiske hverdagsvansker. Atferd som utfordrer. 

Tid: 2. september 2020

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo 

Informasjon og påmelding