27.09 - 29.09Andre steder

Nasjonalt senter aldring og helse arrangerer kurs i tema, Utviklingshemming og aldring. 

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring hos personer med utviklingshemming 

Tid: 27,-29. september 
Sted: Storefjell

Mer informasjon finner du på siden til Aldring og helse.