Info om min side.

Lag din egen bruker på naku.no og få tilgang til en rekke nyttige funksjoner. Du vil blant annet kunne lagre bokmerker på dine favorittartikler og samle disse i mapper, slik at du med letthet kan finne de igjen og gjenbruke de for eksempel i veiledning og/eller opplæringssammenheng. Du vil også på en enkel måte kunne dele artikler og mapper med andre. I tillegg vil du ha tilgang på mapper som NAKU har laget.  I filmen nedenfor forklarer rådgiver ved NAKU, Lis Cathrin Stavrum om hvordan du kan bruke de nye funksjonene. 

Kunnskapsbanken til NAKU inneholder over 1000 artikler med kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Artiklene er inndelt i 7 ulike hovedområder med tilhørende underkategorier. Her finner du hovedartikler, aktuelle lovverk og statlige føringer, forskning, eksempler med mer.

Case:
Virksomhetsleder i helse- og omsorgstjenesten har fått beskjed om at de skal gi tjenester til en ny person, Magne. I papirene de har fått tilsendt står det at Magne har moderat utviklingshemming og og utfordrende atferd. Virksomhetslederen vet at de ansatte har god erfaring med å yte tjenester til personer med moderat utviklingshemming, men lite erfaring med å håndtere utfordrende atferd.
Virksomhetslederen begynner å lete etter fagstoff som de ansatte kan lese seg opp på før Magne flytter inn.
Ved hjelp av søkefeltet finner hun artikkelen «Hva er utfordrende atferd og hva er årsaken?» som hun lagrer som bokmerke. Gjennom å lese artikkelen skjønner hun at det kan være nyttig at de også leser rundskrivet til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 og lagrer et bokmerke på artikkelen som omhandler rundskrivet.
På mine bokmerker finner virksomhetslederen igjen artiklene. Hun lager en mappe som hun gir navnet Ny beboer og legger artiklene i mappen. For å sikre seg at de ansatte skjønner at de også skal lese rundskrivet, henter hun ut lenken i artikkelen og limer dette inn i et notat som hun gir tittelen «Dette skal også leses». Notatet legger hun også inn i mappen.
Virksomhetsleder haker så av ved mappen og trykker på dele knappen. Her skriver hun inn e-postadressene til de ansatte og skriver en beskjed om at de skal lese dette før neste personalmøte.
De ansatte mottar så en e-post med tittelen: Tips om artikler fra naku.no, som inneholder en lenke til mappen. Hvis de ansatte har opprettet en bruker på naku.no kan de legge mappen direkte til mine bokmerker. Om de ikke har opprettet en bruker, har de likevel mulighet til å lese artiklene, men da får de ikke lagret mappen.

Mapper fra naku
Om du har opprettet en bruker vil du også ha tilgang til mapper som NAKU har satt sammen til deg. Disse mappene finner du under Mine bokmerker.
For å se innholdet i mappene må du trykke på pil-tegnet. Du kan lese artiklene i mappen ved å trykke på ikonet «klikk her for å gå til bokmerket». For å få tilgang til de samme funksjonene som du har i mine bokmerker, trykker du på pluss-tegnet. Mappen flyttes da opp til «Mine bokmerker» og kan brukes på samme måte som de andre mappene.
I mappene fra NAKU er det laget en quiz tilhørende temaet, der spørsmålene er basert på artiklene i mappen. Denne quizen er tenkt som en mulighet til å teste om man har fått med seg det man har lest. Resultatet på quizen vil vises på skjermen når du er ferdig. Den vil også bli sendt til e-postadressen du har oppgitt i din profil. Du har anledning til å ta testen så mange ganger du ønsker.

Case:
Sommeren er høytid for ferievikarer. Noen har lang erfaring, noen har utdanning og noen har hverken erfaring eller utdanning. For å sikre at vikarene eller de nytilsatte har et minimum av grunnkunnskap før de begynner i jobben, ønsker du å gi de noe de kan lese.
Du finner da mappen Diagnose under Tema og fagområde, legger det til Mine bokmerker og sender denne til e-postadressen til vikarene. I oversendelsen gir du beskjed om at de skal ha lest artiklene og gjennomført quizen før første arbeidsdag hos dere. For å sjekke at de har fått med seg det de har lest, ber du samtidig om at de sender resultatet til deg på e-post.

Dette var bare noen forslag til hvordan dere kan benytte de nye funksjonene på nakus nye nettside. Mulighetene er mange, så det er bare å prøve seg frem. Skulle det dukke opp trøbbel eller spørsmål underveis, er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. NAKUs ansatte står parat til å hjelpe deg!

Opprett din bruker her!